Jan Mortensen død

Et af klubbens mangeårige medlemmer, Jan Mortensen er død søndag den 11. juni, 72 år gammel. Jan Mortensen var tidligere aktiv formand i Tårnet, men har i en del år lagt skakken på hylden og koncentreret sig om sin skomagerforretning, JAMO på Hobrovej.I forretningen solgte Jan Mortensen tillige pokaler og medaljer, hvilket klubben har nydt godt af gennem årene. Æret være Jan Mortensens minde. Bisættelsen finde sted lørdag den 17. juni i kapellet ved Nordre Kirkegård kl. 11.30.